Zacznij od dlaczego Simon Sinek

Zacznij od dlaczego Simon Sinek

Z przyjemnością przedstawiamy artykuł, który powstał przy współpracy z hackngo.pl

Simon Sinek, wiodący strateg marketingowy i autor, opracował teorię zwaną Złotym Kołem, która wyjaśnia, jak inspirować i wpływać na zmiany w organizacji. Uważa on, że inspiracja jest potężniejsza niż manipulacja, ale wymaga pewnego poziomu zaangażowania i ryzyka. Koncepcja ta oparta jest na jego badaniach nad najbardziej udanymi organizacjami.

Sinek twierdzi, że wielcy liderzy zaczynają od tego dlaczego, a nie od tego co. W konsekwencji mają zdolność inspirowania innych do pozytywnego działania. Zamiast skupiać się na pieniądzach, zyskach czy zewnętrznych bodźcach, koncentrują się na etyce i poczuciu przynależności. Ostatecznie to napędza zachowania konsumentów.

Używając przykładów z Apple, Martina Luthera Kinga i braci Wright, Sinek pokazuje, jak zacząć od tego, dlaczego. W ten sposób ilustruje, jak cel firmy może być postrzegany jako autentyczny i przyciągać klientów. W ten sposób organizacja może stworzyć kulturę, która różni się od manipulacyjnego społeczeństwa, w którym dziś żyjemy.

Koncepcja Simona Sinka, Złoty krąg, wyjaśnia, jak firmy mogą wyróżnić się na tle konkurencji. Stanowi ona również ramy dla ruchu. Złoty krąg obejmuje trzy elementy Co, Jak i Dlaczego.

Podczas gdy większość firm skupia się na tym, co oferuje, Sinek przekonuje, że ludzie kupują to, w co wierzą. Uważa on, że najlepszym sposobem na skłonienie ludzi do robienia tego, co chcesz, jest dostarczenie im wyjaśnienia, dlaczego robisz to, co robisz. Jego model składa się z trójkąta, w którym najbardziej wewnętrzny krąg reprezentuje cel lub motywy stojące za biznesem, środkowy krąg reprezentuje proces realizacji tego celu, a najbardziej zewnętrzny krąg reprezentuje wynik.

W swojej książce „Start With Why” Simon Sinek pokazuje, jak ważne jest zaczynanie od tego, dlaczego. W ten sposób możesz dotrzeć do mózgu limbicznego swoich słuchaczy i wpłynąć na ich zachowania. To znaczy, poprzez zrozumienie, dlaczego kupują to, co sprzedajesz, możesz zbudować silną propozycję wartości. Ostatecznie, możesz stworzyć udany biznes.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz dużą firmę, czy małą, możesz skorzystać na rozpoczęciu od tego, dlaczego. Simon Sinek twierdzi, że wielcy liderzy inspirują ludzi, ponieważ mają poczucie celu. Bez celu nie mogą zmotywować ludzi do zrobienia tego, co muszą zrobić, aby odnieść sukces. A bez celu nie da się zbudować lojalnej i entuzjastycznej bazy klientów.

Praca Simona Sinka stała się popularna. Występował w głównych sieciach telewizyjnych, w tym CNN i MSNBC. Ponadto jego wykłady na Tedzie obejrzało ponad pięć milionów osób. Napisał kilka książek, w tym Start with Why.

Książka Sinek’a to schemat etycznego przywództwa i sposobów motywowania ludzi. Ostatecznie wiąże ze sobą cały łańcuch wartości w biznesie. Jeśli jesteś liderem, menedżerem, przywódcą pracowników lub rodzicem, przekonasz się, że koncepcje zawarte w jego książce pomogą ci zrozumieć twoją rolę w inspirowaniu i wpływaniu na innych.

Rozpoczynając działalność gospodarczą, ważne jest, aby przeprowadzić badania rynku. Są dwa sposoby na przyciągnięcie klientów: możesz zastosować podejście kija i marchewki lub zbudować kulturę lojalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *