Wielki Post – dlaczego Wielki Post trwa kilka dni przed Wielkanocą

Wielki Post - dlaczego Wielki Post trwa kilka dni przed Wielkanocą

Ten artykuł jest efektem naszych wspólnych wysiłków z krematorium.org

Wielki Post jest okresem postu i autorefleksji przed obchodami Wielkanocy. Oznacza on czterdzieści dni przygotowania, zanim wspólnota chrześcijańska będzie mogła świętować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Kościele Zachodnim Wielki Post jest obchodzony od Środy Popielcowej do Niedzieli Wielkanocnej, natomiast we Wschodnim Kościele Prawosławnym trwa sześć tygodni przed Wielkanocą.

Wielki Post to okres postu i refleksji upamiętniający 40 dni, które Jezus spędził na pustyni, zanim został ochrzczony. Chrześcijanie wykorzystują ten czas również do refleksji nad własnymi grzechami i do pokuty z nich.

Dla wielu ludzi Wielki Post jest czasem zaprzestania picia alkoholu, jedzenia słodyczy i przeklinania. Wiele kościołów organizuje specjalne nabożeństwa w Wielki Czwartek, dzień przed Wielkanocą, aby symbolizować umycie nóg uczniom.

We Wschodnim Kościele Ortodoksyjnym Wielki Post rozpoczyna się w Czysty Poniedziałek. Jest to początek pięciotygodniowego okresu przedpostnego, który jest intensywnym czasem modlitwy i refleksji. W tym okresie spożywa się minimalne posiłki, a posągi religijne przedstawiające Chrystusa w chwale są często zasłaniane.

Tradycyjnie powstrzymuje się od spożywania mięsa, ryb i produktów mlecznych, natomiast dozwolone jest spożywanie wina. W niedziele dozwolona jest również oliwa. Te surowe zasady zostały uchylone podczas II wojny światowej. Ormianie nie jedzą ryb ani oliwy z oliwek podczas Wielkiego Postu, natomiast większość Ormian powstrzymuje się od spożywania miodu.

Post przed Paschą był pierwotnie przeznaczony dla katechumenów przygotowujących się do przyjęcia chrztu. Później jednak stał się dla chrześcijan czasem samobadania. Po II wojnie światowej liczba dni postu została zredukowana do 43.

Podczas Wielkiego Postu w piątki czytana jest kolejno Biblia. Czytania wielkopostne koncentrują się na tematach przebaczenia, miłości i Bożego miłosierdzia. Podczas Wielkiego Tygodnia, Pismo Święte jest również wykorzystywane do świętowania śmierci Jezusa i zmartwychwstania jego ciała. W niektóre lata sprawowana jest również Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.

W tym czasie Kościół kładzie również nacisk na sakramenty, zwłaszcza na komunię. Podczas komunii chrześcijanin łamie chleb z innym chrześcijaninem, a czyniąc to, wspomina złamane ciało Jezusa na krzyżu. W okresie wielkanocnym czytania z Ewangelii koncentrują się na przebaczeniu grzechów i zmartwychwstaniu umarłych.

W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego, Wschodni Kościół Prawosławny wprowadza ścisły post podczas całego czterdziestodniowego okresu Wielkiego Postu. Ogólnie rzecz biorąc, Kościół powstrzymuje się od spożywania mięsa i zwierząt ciepłokrwistych w piątki oraz od wszelkich produktów zwierzęcych w soboty. Inne pokarmy są ograniczane lub eliminowane.

Chociaż istnieje wiele różnych tradycji obserwowania Wielkiego Postu, wszystkie grupy chrześcijan dzielą podstawowe przekonania na temat Jezusa. Wierzą, że jego zmartwychwstanie zapowiada odnowiony świat. Podobnie wierzą, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa uświęcają i zbawiają świat. W związku z tym, 40 dni Wielkiego Postu to czas ponurej refleksji, osobistej poprawy i korporacyjnej odnowy.

Wielki Post jest czasem przygotowania do obchodów Wielkanocy, ale jest też wiele innych zastosowań tego okresu. Dla niektórych jest to okazja do odnowienia swojej wiary i powrotu na właściwe tory życia. Inni rezygnują z pewnych odpustów, takich jak czekolada, smażone potrawy czy słodycze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *